Παρασκευή, 22 Αυγούστου 2014

Και ποιος θα σου κρατήσει...άσπρο στο χορό μαντήλι
μαγιάπριλο του κόσμου
πίκρα περπατάει στα χείλη 
...
Ανέμη να γυρίσει
παραμύθι ν' αρχινήσει
μαύρο κρασί να πιούμε
το φεγγάρι έχει μεθύσει
...'Αι, γαρουφαλλό μου...