Πέμπτη, 8 Νοεμβρίου 2012

Mercy of Maria

...
As demons are crowling under my skin
As I walk away
There`s nothing to do but pray
That Maria will take me in her arms
At the mercy of Maria
Will I lay my aching head
At the mercy of Maria
Will I find my resting place
...

Δεν υπάρχουν σχόλια: